Tag List for Incoterms

คำอธิบายอย่างง่าย สำหรับเงื่อนไขและการรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าแบบ EXW

logistics-column

เงื่อนไข EXW EXW (EX Works) เป็นหนึ่งในเงื่อนไขและข้อตกลงในการขายสินค้าที่เรียกว่า INCOTERMS EXW คืออะไร? ・EXW เป็นเงื่อนไขการค้าที่เป็นภาระน้อยที่สุดสำหรับผู้ขายสินค้า! Incoterms (International Commercial Terms) คือ เป็นข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า โดยกำหนดเป็นมาตรฐานความหมายการค้าที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล มีทั้งหมด 11 รูปแบบ ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ทำการของผู้ขาย ・ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ทำการของผู้ขาย เช่น โรงงาน หรือโรงพักสินค้า ฯลฯ โดย ผู้ซื้อรับภาระในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสี่ยงหลังจากการส่งมอบของแล้ว เช่น การขนของขึ้นยานพาหนะ การปฏิบัติพิธีการขาออก เป็นต้น ผู้ขายจะมีหน้าที่เตรียมสินค้าไว้ และเตรียมส่งมอง ณ สถานที่ของผู้ส่งออก หลายคนเรียกเทอมแบบนี้ว่า “ราคาหน้าโรงงาน” ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่ขนสินค้าขึ้นรถ ทำศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก แต่สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ขายได้ ภาระค่าใช้จ่ายและภาระความเสี่ยงใน EXW ・ต้นทุนและความเสี่ยงของผู้ซื้อ ณ สถานที่ตั้งของผู้ขาย เงื่อนไข EXW คือ เมื่อผู้ซื้อได้ทำการส่งสินค้าไปยังผู้ขาย ณ โรงงานหรือโกดังเก็บสินค้าแล้ว ความรับผิดชอบเรื่องต้นทุนต่างๆ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น จะถือว่าเป็นของผู้ซื้อ ซึ่งหมายความว่า ผู้ซื้อจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ เริ่มจากค่าขนส่งสินค้าที่จะส่งออก เช่น ค่ารถบรรทุกที่ใช้ในการรับสินค้า, ค่าทางพิธีการศุลกากร, ค่าขนส่งสินค้าสำหรับทางเรือและทางอากาศ และ ค่านำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมด 11 ข้อ ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็น Incoterm สำหรับเงื่อนไข EXW เป็นเงื่อนไขเดียวที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าขนส่งสินค้าส่งออก และค่าศุลกากร อย่างไรก็ตามผู้ขายจะต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องการได้รับการอนุมัติการส่งออกจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้ข้อมูลที่ผู้นำเข้าต้องการสำหรับพิธีการศุลกากรส่งออก เงื่อนไข EXW คืออะไร ในมุมมองของผู้ส่งออก ・คือเงื่อนไขการค้าที่เป็นภาระน้อยที่สุดสำหรับผู้ส่งออก! แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อขายสินค้า EXW เป็นเงื่อนไขการค้าที่มีภาระผูกพันและความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับผู้ขาย สำหรับมุมมองของผู้ส่งออก ถ้าสินค้าถูกผลิตตรงเวลา และสินค้าถูกส่งออกไปยังผู้ซื้อแล้ว หลังจากนั้น ผู้นำเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานเกือบทั้งหมด ในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม เมื่อคุณเพิ่งเริ่มส่งออกไปยังต่างประเทศหรือคุณไม่เคยมีสินค้าส่งออกมาก่อนเลย หากคุณมีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้าน้อย เราขอแนะนำให้คุณเริ่มจากการใช้เงื่อนไข EXW ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบสำหรับผู้ส่งออกในเงื่อนไข EXW เราจะมาพิจารณาในข้อดีและข้อเสียสำหรับเงื่อนไข EXW จากมุมมองของผู้ส่งออก ข้อได้เปรียบสำหรับผู้ส่งออก ・ผู้ส่งออกจะใช้ต้นทุนน้อย มีความเสี่ยงต่ำ และมีขั้นตอนน้อย อย่างแรก […]

ความแตกต่างระหว่าง การชำระค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าที่ต้นทาง(Freight Prepaid) และ การชำระค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าที่ปลายทาง (Freight Collect) ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยง ในการชำระค่าบริการ ด้วยความรู้ด้านการขนส่งที่ถูกต้อง

logistics-column

เราต้องการที่จะอธิบายถึงความแตกต่าง ระหว่าง ”Freight Prepaid” และ “Freight Collect” โดยจะคุณจะเข้าใจถึงความแตกต่างได้ง่ายขึ้นโดย การแปลความหมายของแต่ละคำเป็นภาษาอังกฤษ Freight : Fare to transport the goods (ค่าระวางสินค้า) Prepaid: Pay in advance (จ่ายเงินล่วงหน้า) Collect : To take something such as money and tax (การเรียกเก็บบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เงิน และ ภาษี) ดังนั้น (Freight prepaid) คือ ผู้ส่ง (Shipper) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าและในทางกลับกัน (Freight collect) คือ ผู้รับสินค้าปลายทาง (Importer/ Consignee) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าโดยจ่ายที่ปลายทาง ใครจะเป็นคนจ่ายค่าบริการขนส่งสินค้า? Freight Prepaid: ผู้ส่งสินค้า เป็นผู้จ่ายค่าบริการ Freight Collect: ลูกค้าปลายทางเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้า ค่าบริการขนส่งสินค้าคืออะไรบ้าง? ค่าบริการขนส่งสินค้าในที่นี้ คือ ค่าบริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งขนส่งทางเรือและขนส่งทางเครื่องบิน โดยเริ่มตั้งแต่ B/L (Bill of landing) สำหรับการขนส่งทางเรือ หรือ AWB (Air Waybill) สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ, ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทางรถบรรทุก ทั้งทางด้านผู้ส่งออก และผู้นำเข้า, ค่าใช้จ่ายของท่าเรือ ซึ่งยังไม่รวมค่าธรรมเนียมภาษีศุลกากร ข้อกำหนดในการขนส่งสินค้า(Term,Incoterm)ที่เกี่ยวของกับ Freight prepaid และ Freight Collect Freight Prepaid: C&F, CIF, CFR, DDU, DDP Freight Collect : EXW, FOB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Incoterm คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง โดยจะมีคำอธิบายพร้อมภาพประกอบ ซึ่งเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับงานด้าน Logistic Prepaid หรือ Collect […]

เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า Incoterm (International Commercial Terms)

logistics-column
FOB

เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า Incoterm (International Commercial Terms) เงื่อนไขนี้กำหนดขึ้นโดย สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) เพื่อสร้างกติกาสากลให้คู่ค้าทั่วโลกได้เข้าใจเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ซื้อ และผู้ขาย ภาระค่าใช้จ่าย และการประกันภัย มีทั้งหมด 11 ข้อตกลง โดยมี 6 เงื่อนไขหลักๆที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน Incoterm เป็นเงื่อนไขที่ทุกคนยอมรับกันว่าสามารถใช้ในระดับสากล ซึ่งจะอธิบายเงื่อนไข 6 ข้อหลักดังต่อไปนี้ EXW (Ex Works) ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ทำการของผู้ขาย เช่น โรงงาน หรือโรงพักสินค้า ฯลฯ โดย ผู้ซื้อรับภาระในการดำเนินการ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงหลังจากการส่งมอบของแล้ว เช่น การขนของขึ้นพาหนะขนส่ง การผ่านพิธีการส่งออก เป็นต้น ข้อตกลงนี้เหมาะสำหรับการค้าในประเทศ อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบกำกับสินค้า และหลักฐานอื่นใดที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายไม่มีภาระในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ไม่มีภาระในการดำเนินการผ่านพิธีการส่งออก ผู้ขายไม่มีภาระที่จะทำสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้ขายต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า การดำเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ำหนัก การนับจำนวน) และรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลตามที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อการส่งออก เช่นใบอนุญาตการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสินค้า หรือการมอบอำนาจอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการส่งออก การนำเข้า และ/หรือเพื่อการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาสำหรับการส่งมอบ ผู้ซื้อต้องชำระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จ่ายค่าจัดหาใบอนุญาตส่งออกและนำเข้า หรือการมอบอำนาจใด ๆ รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูกกำหนดให้ต้องดำเนินการก่อนการส่งออก การตรวจสอบซึ่งถูกกำหนดให้ดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศส่งออก ผู้ซื้อมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก ชำระค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด FOB (Free On Board) ผู้ขายส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยู่บนเรือ ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดินเท่านั้น หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบกำกับสินค้า และหลักฐานอื่นใดที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการนำไปวางไว้บนเรือ ณ จุดขนถ่ายที่ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ซื้อ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ […]

To the top