HPS Trade, a distribution agent
that accelerates business locally in Asia

MENUCLOSE

column

【บทความพิเศษ】สรุปข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ลักษณะ, ขนาด, น้ำหนักที่รับได้สูงสุด ของรถบรรทุก, รถหัวลาก, รถบรรทุกตู้เย็น ที่ใช้สำหรับการขนส่งในประเทศไทย การวิ่งรอบ (MILK RUN) รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัย, GPS ฯลฯ

【บทความพิเศษ】สรุปข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ลักษณะ, ขนาด, น้ำหนักที่รับได้สูงสุด ของรถบรรทุก, รถหัวลาก, รถบรรทุกตู้เย็น ที่ใช้สำหรับการขนส่งในประเทศไทย การวิ่งรอบ (MILK RUN) รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัย, GPS  ฯลฯ | การขนส่งข้ามพรมแดน


ในประเทศไทยมีรถบรรทุกที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งเราควรเลือกให้เหมาะสมกันสินค้าแต่ละประเภท เช่น น้ำหนัก ขนาด ความสูง รวมไปถึง ระบบควบคุมอุณหภูมิ ในบทความนี้ เราจะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของรถบรรทุก และ วิธีการขนส่งโดยของรถแต่ละประเภทในประเทศไทย

CONTENTS

ลักษณะ และ ขนาด ของ รถบรรทุกแต่ละประเภท

รถบรรทุก 4 ล้อ ตู้ทึบ


รถบรรทุก 4 ล้อ หรือ รถบรรทุกที่เรียกว่ารถปิคอัพ รถชนิดนี้จะเหมาะกับสินค้า ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1 ตัน และมีขนาดไม่เกิน 2 Pallet โดยรถบรรทุกชนิดนี้มีราคาที่ถูกที่สุด

ลักษณะของรถ 4ล้อ ตู้ทึบ

• กว้าง: 1 เมตร
• ความยาว: 2.2 เมตร
• ความสูง: 2.1 เมตร
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 1.2 ตัน

รถบรรทุก 6 ล้อ ตู้ทึบ ขนาดกลาง


รถบรรทุก 6 ล้อ ตู้ทึบเป็นรถบรรทุกมาตรฐานที่นิยมใช้โดยทั่วไป ที่ใช้ในการขนส่งในประเทศไทย นอกจากขนาดมาตรฐานแล้ว เรายังมีรถ 6 ล้อตู้ทึบ ที่มีขนาดกลางซึ่งมีขนาดที่เล็กลงมา ซึ่งรถบรรทุกชนิดนี่จะเหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน และขนาดของสินค้าที่มีขนาดไม่เกิน 10 Pallet

ลักษณะของรถ 6 ล้อ ตู้ทึบ ขนาดกลาง

• กว้าง: 2.2 เมตร
• ความยาว: 5.5 เมตร
• ความสูง: 2.2 เมตร
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 5 ตัน

รถบรรทุก 6 ล้อ ตู้ทึบ จัมโบ้

ประเภท ของรถ 6 ล้อ ตู้ทึบ


บริการของเรา เรามีรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนาดมาตรฐานซึ่งเราเรียกว่า 6 ล้อจัมโบ้ ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น รถบรรทุกประเภทนี้จะมีประตู ตู้บรรจุที่เปิดขึ้นไปทางด้านบน แต่ในประเทศไทยนั้นจะเป็นประตู้ที่เป็นลักษณะเปิดออกทางด้านข้างโดยจะสามารถบรรจุสินค้าได้จากทั้งด้านหลัง และ ด้านข้าง โดยจะเหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน และมีขนาดไม่เกิน 14 pallet

ลักษณะของ รถ 6 ล้อ ตู้ทึบ

• กว้าง: 2.3 เมตร
• ความยาว: 7.2 เมตร
• ความสูง: 2.3 เมตร
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 5 ตัน

รถบรรทุก 6 ล้อ พื้นเรียบ


รถประเภทนี้ เหมาะกับสินค้าที่ไม่สามารถใช้คน หรือ รถโฟล์คลิฟยกสินค้าได้ เราอยากจะแนะนำให้ใช้รถบรรทุกประเภทนี้ ซึ่งสามารถใช้เครนในการโหลดสินค้าได้ ควรใช้ผ้าใบคลุมสินค้าในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันสินค้าเกิดความเสียหาย ที่อาจเกิดจากฝนหรือความชื้น

ลักษณะของ รถ 6 ล้อ พื้นเรียบ

• กว้าง: 2.2 เมตร
• ความยาว: 6.2 เมตร
• ความสูง: 2.3 เมตร (สูงสุด)
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 5 ตัน

รถบรรทุก 10 ล้อ ตู้ทึบ


รถบรรทุกชนิดนี้สามารถบรรทุกสินค้าได้หนักว่ารถบรรทุกชนิด 6 ล้อ แต่ขนาดนั้นจะเท่ากันกับรถบรรทุก 6 ล้อ แต่จะแตกต่างกันที่รถชนิดนี้จะมี 10 ล้อ และบรรทุกได้สูงสุด 8 ตัน

ลักษณะของรถบรรทุก 10 ล้อ ตู้ทึบ

• กว้าง: 2.3 เมตร
• ความยาว: 7.2 เมตร
• ความสูง: 2.3 เมตร
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 8 ตัน

รถหัวลาก 18 ล้อ พื้นเรียบ(Flatbed)


รถหัวลากชนิดนี้ เหมาะสำหรับจัดส่งเครื่องจักรหนัก ซึ่งขนาดบรรจุจะเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ft โดยรถชนิดนี้มี 18 ล้อ และบรรทุกน้ำหนักสูงสุดที่ 30 ตัน

โดยอาจจะดีกว่าหากก่อนเลือกใช้งานเราเปรียบเทียบว่าการใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พื้นเรียบหลายเที่ยว หรือ 18 ล้อ พื้นเรียบเพียงเที่ยวเดียวแบบไหนจะคุ้มค่ามากกว่า เพราะไม่เพียงเรื่องน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงขนาดของสินค้าที่รถทั้งสองชนิดนี้รับได้อีกด้วย

ลักษณะของรถ 18 ล้อ พื้นเรียบ (Flatbed)


• กว้าง: 2.5 เมตร
• ความยาว 12 เมตร
• ความสูง: 2 เมตร (สูงสุด)
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 30 ตัน

รถหัวลาก 18 ล้อ โลวเบท (LOWBED)


รถหัวลากที่มีหางพื้นต่ำชนิดนี้จะ เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมากและมีความสูง 3 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่สินค้าจะล้มเมื่อสินค้าอยู่บนหางขนาดมาตรฐาน

เนื่องจากพื้นที่ถูกออกแบบมาให้ต่ำซึ่งจะทำให้ศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงน้อยและสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย โดยทั่วไปแล้วรถพ่วงแบบพื้นต่ำ(Lowbed)มีราคาที่สูงกว่ารถพ่วงแบบพื้นเรียบ(flatbed)

ลักษณะของรถ 18 ล้อ โลวเบท (Lowbed)

รถชนิดนี้ความยาวและความกว้างเกือบจะเท่ากับหางเรียบ(flatbed) แต่จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของรถพ่วงพื้นต่ำ (lowbed) ซึ่งคุณสามารถสอบถามรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้หากต้องการใช้รถประเภทนี้

Hiab Truck – รถบรรทุกพร้อมเครน(รถเฮี๊ยบ)


รถบรรทุกชนิดนี้จะมีเครนติดตั้งอยู่ที่หาง ซึ่งเราเรียกว่า “Hiab” โดยจะอยู่มีหลายขนาด ซึ่งน้ำหนักที่เครนรับได้อยู่ที่ 5 ตัน ซึ่งรถประเภทนี้จะเหมาะกับสินค้าที่ไม่สามารถใช้คนยกได้ และที่โรงงานไม่มีเครนติดตั้ง

ลักษณะของ hiab truck – รถบรรทุกพร้อมเครน(รถเฮี๊ยบ)

• กว้าง: 2.3 เมตร
• ความยาว: 6 เมตร
• ความสูง: 2.3 เมตร (สูงสุด)
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 5 ตัน

รถบรรทุกห้องเย็น


เนื่องจากประเทศไทยมีสินค้าประเภทอาหารทะเลแช่แข็งจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีรถบรรทุกห้องเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการขนส่งได้

นอกจากนี้ บริษัทรถญี่ปุ่นยังมีการผลิตรถบรรทุกห้องเย็นเข้าสู่ตลาดรถบรรทุกในประเทศไทยอีกด้วย เนื่องจากความต้องการอาหารแช่แข็งและแช่เย็นที่ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการรถบรรทุกห้องเย็นเพิ่มขึ้นตามมาด้วย

ซึ่งประเภทของรถห้องเย็นจะมีทั้ง 4 ล้อ และ 6 ล้อ

ลักษณะของรถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ

• กว้าง: 1.62 เมตร
• ความยาว: 2.24 เมตร
• ส่วนสูง: 1.5 เมตร
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1.1 ตัน
• การควบคุมอุณหภูมิ: + 25 °ถึง -18 °

ลักษณะของรถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ

• กว้าง: 2.25 เมตร
• ความยาว: 6.09 เมตร
• ความสูง: 2.23 เมตร
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 5 ตัน
• การควบคุมอุณหภูมิ: + 25 °ถึง -18 °

การบริการขนส่งแบบ Milk run


Milk run คือ การขนส่งไปยังหลายจุดหมายปลายทาง ตามตารางที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Milk run มีให้บริการไม่มากนักในประเทศไทย ซึ่งในการให้บริการประเภทนี้มีหลายครั้งที่การขนส่งเกิดความสับสนเนื่องการเข้าใจผิดของคนขับรถ

บริษัท รถบรรทุกในประเทศไทยที่เราได้ทำงานด้วยนั้น เราได้มีการฝึกอบรมร่วมกันเนื่องจากมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก ซึ่งเราไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะคนขับรถเพียงอย่างเดียว เราจึงมีการจัดตั้งหัวหน้าเพื่อดำเนินการจัดการเส้นทางในการขนส่งสินค้า และยังจัดให้มีการฝึกอบรมทีมผู้ดำเนินงานอยู่เสมอ

สำหรับบริการ Milk run ของเรา เราสามารถให้บริการท่านได้ ในระดับมาตรฐานญี่ปุ่น แต่เสียค่าใช้จ่ายในราคาคนไทย

GPS ในรถบรรทุก


รถบรรทุกทั้งหมดใน บริษัท ของเราติดตั้ง GPS เพื่อให้เราทราบตำแหน่งของรถบรรทุกและสินค้าในแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถจัดเตรียมการจัดส่งได้อย่างเหมาะสมและยังป้องกันการโจรกรรมสินค้าโดยคนขับอีกด้วย

ยกตัวอย่างจากลูกค้าของเราซึ่งก่อนหน้านี้ เกิดปัญหาสินค้าหายอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งเปลี่ยนมาใช้บริการของเราทำให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นอีก

แน่นอนรถบรรทุกท้องถิ่นอาจมีราคาถูก แต่ระดับคุณภาพในการให้บริการนั้นมักจะต่ำตามไปด้วย ซึ่งรถอาจจะไม่ได้มาตรฐานและ คนขับอาจจะไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากไม่ได้เข้ารับการอบรม

บริการรถบรรทุกของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

การทำประกันภัย สำหรับการขนส่งโดยรถบรรทุก


มีกรณีสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง เนื่องจากถนนในประเทศไทยหลายแห่งมีหลุมขนาดใหญ่ และการรัดสินค้าที่ไม่แน่นหนา ทำให้สินค้าเคลื่อนย้ายในระหว่างการขนส่ง ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายและเกิดอุบัติเหตุได้

การประกันภัยรถบรรทุกจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น บริการรถบรรทุกของเรามีประกันภัยครอบคลุมถึง 300,000 บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้า,มูลค่าของสินค้าและลักษณะความเสียหาย ซึ่งเราจะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น

รถขนส่งสินค้าข้ามประเทศ


เนื่องจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ภูมิภาคอาเซียนมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทำให้ให้บริการรถบรรทุกข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

สำหรับรถบรรทุกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนการส่งมอบแบบ door-to-door จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลแล้วจะใช้เวลา 7-10 วัน สำหรับการส่งมอบในแบบเดียวกัน

หลายๆบริษัท มักจะเสนอการขนส่งข้ามแดนแบบตู้คอนเทนเนอร์ แต่ HPS Trade ของเรา นอกจากจะมีการขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์แล้วเรายังมีบริการรถบรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าในอัตราที่เหมาะสม แม้สินค้านั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม

ข้อมูลสำหรับขอใบเสนอราคารถบรรทุก

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจัดทำใบเสนอราคาของรถบรรทุก

• สถานที่รับสินค้า
• สถานที่จัดส่งสินค้าปลายทาง
• ประเภทของสินค้า
• ขนาดของสินค้า
• น้ำหนักของสินค้า
• ความถี่ในการจัดส่ง

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประเมินเพื่อจัดทำใบเสนอราคาต่อไป

บทสรุป

บทความข้างต้น เราได้ อธิบายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกในประเทศไทยรวมถึงข้อกำหนดและลักษณะของรถแต่ละประเภทเพื่อให้คุณได้วางแผนการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

HPS Trade ยังคงพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัทคู่ค้า เพื่อให้มาตรฐานการขนส่งสินค้าอยู่ในระดับที่สามารถนำเสนอแก่บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นได้

ด้วยเหตุนี้เองเราจึงให้บริการการขนส่งมาตรฐานญี่ปุ่น ในราคาที่เทียบเท่ากับราคาทั่วไป ซึ่งหากคุณต้องการรถบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้าซักคัน ที่มีราคาถูกและบริการที่ได้มาตรฐาน ให้ HPS Trade เป็นทางเลือกแรกของคุณ