HPS Trade, a distribution agent
that accelerates business locally in Asia

MENUCLOSE

column

L/C คืออะไร ? ประเภทของ L/C ที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มการซื้อขาย

L/C คืออะไร ?  ประเภทของ L/C ที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มการซื้อขาย | การขนส่งทางทะเล


L/C ในการค้าสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท โดยจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและลักษณะของสัญญา เราจะอธิบาย L/C ประเภทหลักที่นี่

เราเชื่อว่าข้อมูลในบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ L/C ได้อย่างลึกซึ้งและทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น

ต้นกำเนิด และ ประวัติความเป็นมาของ L/C


L/C (letter of credit) ได้รับการพัฒนามาจาก travel letter of credit โดยนักเดินทางที่มีจะสามารถทำธุรกรรมกับธนาคารได้

โดยเชิงพาณิชย์ได้ถูกนำมาใช้สำหรับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์เช่นกัน ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า L/C[br num=”2″]

ดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของ L/C คือ การทำให้การการโยกย้าย ถ่ายโอนเงินนั้น เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยใช้ความน่าเชื่อถือของธนาคาร แม้ว่าจะอยู่ในประเทศอื่น

ในบรรดา letters of credit ที่จะต้องใช้เอกสารการจัดส่งสินค้า เมื่อผู้ส่งออกมีการใช้ตั๋วแลกเงิน เราจะเรียกเอกสารนั้นว่า Documentary Credit [br num=”2″]

ตอนนี้ L/C เชิงพาณิชย์แทบจะไม่ได้ใช้เลย เนื่องจากมีบริการสินเชื่อระหว่างประเทศ เช่น บัตรเครดิต [br num=”2″]

อย่างไรก็ตาม ในโลกของการค้า L/C ยังคงมีประโยชน์ เนื่องจาก มันมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงของการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน

ประเภทของ L/C ในการซื้อขาย


L/C มีอยู่หลายประเภท และ เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการค้า มาดูลักษณะทั่วไปของ Irrevocable Credit, Confirmed Credit, Restricted Credit

Irrevocable Credit และ Revocable Credit

Irrevocable Credit : หลังจาก L/C ดำเนินการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก L/C หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาได้

Revocable Credit : สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง L/C ได้โดยไม่ต้องยกเลิกข้อตกลงของคู่สัญญา [br num=”2″]

โดยในปัจจุบัน Revocable Credit ไม่ได้มีถูกใช้ และ ถูกลบออกจาก UCP 600 ด้วยเหตุนี้หากการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้โดยไม่ได้รับความยินยอม ความหมายและความจำเป็น ของ L/C สำหรับผู้ส่งออกจะลดลง

ปัจจุบัน L/C ที่ไม่มีตราประทับ ควรได้รับการพิจารณาเป็น Irrevocable Credit

Confirmed Credit และ Unconfirmed Credit

Confirmed Credit หมายความว่า หากความน่าเชื่อถือของธนาคารผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ ประเทศผู้นำเข้าเกี่ยวข้องธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารผู้ออกหลักทรัพย์ (โดยปกติธนาคารผู้แจ้งเตือนจะเป็น Confirmation banks)กระทำการชำระเงิน

Confirmation banks ในประเทศผู้ส่งออกจะมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับธนาคารผู้ออกดังนั้นจึงควรตอบสนองต่อการซื้อ-ขายเว้นแต่จะมีความคลาดเคลื่อน[br num=”2″]

ความรับผิดชอบของ Confirmation banks คือ ภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นเช่นการล้มละลายของธนาคารผู้ออกบัตร และ กรณีที่การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศผู้นำเข้าถูกระงับ

อย่างไรก็ตาม หากมีความแตกต่างในเอกสาร Confirmation banks จะไม่มีข้อผูกมัด ดังนั้นผู้ส่งออกจึงต้องใส่ใจกับเอกสารการจัดส่งอย่างใกล้ชิด[br num=”2″]

ตัวบ่งชี้ “Confirmed” จำเป็นสำหรับเครดิตที่ยืนยันแล้ว
โดยในทางกลับกัน Unconfirmed Credit หมายถึง L/C พร้อมการรับประกันการชำระเงินของธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น

ซึ่งขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้ส่งออก ไม่ว่าจะเป็น Confirmed Credit หรือ Unconfirmed Credit จะต้องตัดสินใจโดยผู้นำเข้าในเวลาที่ขอออก L/C

Restricted Credit และ General Credit

L/C ที่ จำกัดการซื้อ ที่ผู้รับผลประโยชน์ลงไปยังธนาคารที่ระบุไว้ (เช่นสำนักงานสาขาของธนาคารผู้ออก ในสถานที่ส่งออก) เนื่องจากสถานการณ์ของธนาคารผู้ออกบัตรจะเรียกว่า L/C ที่ธนาคารกำหนด (purchasing bank designated L/C)

ในทางตรงกันข้าม L/C ที่ผู้รับผลประโยชน์สามารถซื้อได้ที่ธนาคารของตนเองโดยที่ไม่ระบุชื่อการซื้อ ธนาคารจะเรียกว่า General Credit.br num=”2″]

ซึ่งโดยทั่วไป จะได้รับ General Credit ส่วนใหญ่ ในกรณีเช่นนี้ผู้รับผลประโยชน์ก็จะสามารถเลือกใช้ธนาคารที่มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดี

นอกจากนี้ L/C ที่ไม่มีข้อกำหนด ก็ให้ถือเป็น General Credit[br num=”2″]

หากระบุธนาคาร ผู้ได้รับผลประโยชน์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม และ ค่าแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการจัดส่งเอกสารจะไปที่ธนาคารที่กำหนดโดยผ่านธนาคารของตนเอง

ดังนั้นผู้รับผลประโยชน์จึงมักจะร้องขอให้ผู้นำเข้าลบถ้อยคำที่จำกัดออก

บทสรุป

ครั้งนี้เราแนะนำ L/C บางประเภท ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งมีความเป็นไปได้ ที่จะช่วยลดความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย โดยการยืนยัน L/C หรือ General Credit

การเลือกประเภทของ L/C ที่เหมาะสมที่สุดตามลักษณะของ บริษัท หรือ คู่ค้าทางธุรกิจของคุณ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกรรมที่ปลอดภัย

RELATED POSTS

บทความเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล และ เงื่อนไขการประกัน! เพื่อป้องกันความเสี่ยง ต่อความเสียหายของสินค้า ในระหว่างการขนส่ง เราจำเป็นต้องทราบประเภทของการประกันภัยทางทะเล | การขนส่งทางทะเล

บทความเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล และ เงื่อนไขการประกัน! เพื่อป้องกันความเสี่ยง ต่อความเสียหายของสินค้า ในระหว่างการขนส่ง เราจำเป็นต้องทราบประเภทของการประกันภัยทางทะเล

【คู่มือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์】บทความนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์, ขนาด, น้ำหนักที่ตู้แต่ละชนิดรับได้, การใช้งาน, การซ่อมแซมตู้, ปัญหาที่พบ และ เนื้อหาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ | การขนส่งทางทะเล

【คู่มือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์】บทความนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์, ขนาด, น้ำหนักที่ตู้แต่ละชนิดรับได้, การใช้งาน, การซ่อมแซมตู้, ปัญหาที่พบ และ เนื้อหาอื่นๆที่เป็นประโยชน์