HPS Trade, a distribution agent
that accelerates business locally in Asia

MENUCLOSE

column

ความแตกต่างระหว่าง Demurrage และ Detention บทความนี้เราจะมาอธิบาย การนับระยะเวลาที่ตู้สินค้าสามารถ อยู่ที่ท่าเรือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะอ้างอิงจาก Demurrage และ Detention ที่ประเทศญี่ปุ่น

ความแตกต่างระหว่าง Demurrage และ Detention บทความนี้เราจะมาอธิบาย การนับระยะเวลาที่ตู้สินค้าสามารถ อยู่ที่ท่าเรือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะอ้างอิงจาก Demurrage และ Detention ที่ประเทศญี่ปุ่น | การขนส่งทางทะเล

สิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเมื่อส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ นั่นคือ free Time และ detention ซึ่งหากคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ อาจจะทำให้เกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามมาภายหลัง [br num=”2″]

CONTENTS

วิดีโอแอนนิเมชั่นเกี่ยวกับ Free Time/Demurrage/Detention คืออะไร?

Free Time คืออะไร?

คือ ระยะเวลาที่ตู้สินค้าสามารถอยู่ที่บริเวณท่าเรือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อนำเข้าสินค้าทางเรือ หลังจาก Free time หมดลง ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นทันทีหากตู้ยังอยู่ที่ท่าเรือ เราจะเรียกว่า Demurrage โดยระยะเวลานั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายเรือ ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่ 3-14 วัน ในกรณีตู้เย็น (Reefer) และตู้สินค้าอันตราย ระยะเวลา Free time จะน้อยกว่าตู้สินค้าปกติ ซึ่งโดยปกติ จะอยู่ที่ 3–5 วัน ซึ่งคุณสามารถสอบถามข้อมูลเหล่านี้ได้จาก forwarder

Demurrage นับอย่างไร?

ถ้า Demurrage = 7 วัน เราจะเริ่มนับจากวันไหน? โดยปกติแล้วจะเริ่มนับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ตู้มาถึงท่าเรือแล้ว อย่างไรก็ตาม Free time จะมากน้อยแค่ไหน เริ่มนับเมื่อไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสายเรือ [br num=”2″]

ยกตัวอย่าง เช่น
• Free time: 7 days
• ETA: 1 ตุลาคม 2018
• Delivery date: 2 ตุลาคม 2018
• เริ่ม Free time: เที่ยงคืน ของวันที่ 3 ตุลาคม 2018
• Free time: 3 – 10 ตุลาคม 2018
• Demurrage: เริ่มนับจากวันที่ 11 ตุลาคม 2018

ในกรณีที่คุณต้องจ่ายค่า Free Time


เราอยากจะขอแนะนำสถานการณ์ที่คุณควรจะขอ Free time ที่มากขึ้น

กรณีนำเข้าสินค้าเป็นครั้งแรก

คุณควรระวังในกรณีการเดินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าครั้งแรก อาจจะมีติดขัดบ้าง ด้านการลงทะเบียน หรือเอกสารที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งเสี่ยงที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย หาก Free time มีระยะเวลาที่สั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสินค้าเป็นสินค้าแช่แข็ง หรือสินค้าอันตราย ด้วยระยะเวลา Free time ที่สั้น หากติดปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ทำให้นำตู้สินค้าออกจากท่าเรือไม่ได้ อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่าย Demurrage ตามมา

กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดบน B/L

หากเกิดผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลบน B/L สินค้าอาจจะไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ถึงแม้ว่า Forwarder จะแก้ไข B/Lแล้ว แต่ข้อมูลที่แสดงจากทางผู้ส่งสินค้ายังคงเหมือนเดิม ในกรณีนี้ สินค้าจะไม่สามารถนำออกมาได้และต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง ระยะเวลา Free Time จะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีนี้

กรณีที่ปลายทางมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ

เป็นเรื่องปกติที่ผู้นำเข้าสินค้าจะขอระยะเวลาให้ของอยู่ที่ท่าเรือให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่ปลายทางเต็ม ดังนั้นการที่คุณได้รับ free time มากขึ้นก็สามารถช่วยประหยัดค่า Demurrage
※ สายเดินเรือส่วนใหญ่ จะไม่แนะนำให้ใช้ท่าเรือเป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้าเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงและเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได

กรณีวันหยุดยาว

อีกข้อหนึ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับ Free Time คือ ก่อนและหลังวันหยุดยาว เนื่องจากเรือได้เข้าท่าเรืออย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุด ซึ่งหลังจากวันหยุดยาว shipping และ forwarders ต้องทำเอกสารขาเข้าที่ค้างมาจากช่วงวันหยุดทั้งหมด จึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าเดิม

ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากช่วงวันหยุดยาว การจัดหารถเพื่อนำสินค้าออกจากท่าเรือ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตู้เย็นหรือตู้สินค้าอันตราย Free Time จะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับตู้สินค้าปกติ ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมาก

การขอ Free Time เพิ่มอาจจะทำได้ในบางกรณี

โดยทั่วไป forwarders จะแจ้งระยะเวลา Free Time เมื่อทำการ Booking ซึ่งหากคุณต้องการระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น คุณควรแจ้งให้ forwarders ทราบเพื่อที่จะดำเนินการขอขยายระยะเวลาเพิ่มก่อนที่สินค้าจะออกจากต้นทาง

อย่างไรก็ดีคุณสามารถขอขยาย Free Time ได้ในบางกรณีเท่านั้น[br num=”2″]

มีในบางกรณีที่ลูกค้าขอขยาย Free Time หลังจากสินค้าถึงแล้ว ดังที่คุณทราบ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ในกรณีนี้เป็นเรื่องที่รับปากไม่ได้ว่าคุณจะขอ Free Time เพิ่มได้หรือไม่ แต่คุณสามารถปรึกษา forwarders ได้ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องขอเวลาเพิ่ม

Detention คืออะไร?

ตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อนำออกมาจากเทอร์มินอลแล้ว จะต้องโหลดสินค้าออกจากตู้และนำตู้เปล่าไปคืนที่ลานคืนตู้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากบางครั้งผู้นำเข้าผู้ส่งออกนำตู้สินค้าไปใช้ต่อ ดังนั้นสายเรือจึงจำเป็นต้องกำหนด Detention เพื่อให้ได้รับตู้คืนเร็วที่สุด ดังนั้นหากตู้ถูกลากออกมาและนำไปตู้ไปคืนเกินระยะเวลาที่กำหนด คุณจะถูกเรียกเก็บค่า Detention charge โดยระยะเวลาของ Detention นั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละสายเรือ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ 7–14 วัน สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไป

Detention นับอย่างไร?

เราจะเริ่มนับ Detention เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ถูกนำออกมาจากเทอร์มินอล

ยกตัวอย่าง เช่น
• Detention free time : 7 วัน
• วันที่นำตู้คอนเทนเนอร์ออกมา : 10 ตุลาคม 2018
• Detention free time : จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2018
• วันที่เริ่มคิดค่า Detention : 18 ตุลาคม 2018

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย Demurrage และ Detention

เมื่อ Free Time หมดลงค่าใช้จ่าย Demurrage และ Detention จะเกิดขึ้น

ค่า Demurrage และ Detention นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าตู้คอนเทนเนอร์นั้น เป็นตู้ชนิดใด ขนาดเท่าไหร่ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไป ตู้แบบพิเศษ (flat rack, open top, tank container)

เราจะมาแนะนำตามรายละเอียดราคาด้านล่าง โดยค่าใช้จ่ายจริงอาจจะแตกต่างออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายเรือ เช่นเคยคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก forwarders

ตัวอย่างค่า Demurrage ที่ญี่ปุ่น

ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน (ต่อวัน,ต่อคอนเทนเนอร์)

วันที่ 1-3 : JPY 6,000 / 20 ‘, JPY 12,000 / 40’
วันที่ 4-6 : JPY 12,000 / 20 ‘. JPY 24,000 / 40’
วันที่ 7 เป็นต้นไป : JPY 18,000 / 20 ‘JPY 36,000 / 40’

ตู้คอนเทนเนอร์แบบพิเศษ Flat Rack / Open Top / TANK (ต่อวัน,ต่อคอนเทนเนอร์)

วันที่ 1-3 : JPY 10,000 / 20 ‘, JPY 20,000 / 40’
วันที่ 4-6 : JPY 20,000 / 20 ‘. JPY 30,000 / 40’
วันที่ 7 เป็นต้นไป : JPY 30,000 / 20 ‘JPY 40,000 / 40’

ตัวอย่างค่า Detention ที่ญี่ปุ่น

ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน (ต่อวัน,ต่อคอนเทนเนอร์)

วันที่ 1-4 : JPY 2,000 / 20 ‘, JPY 4,000 / 40’
วันที่ 5 เป็นต้นไป : JPY 4,000 / 20 ‘. JPY 8,000 / 40’

ตู้คอนเทนเนอร์แบบพิเศษ Flat Rack / Open Top / TANK (ต่อวัน,ต่อคอนเทนเนอร์)

วันที่ 1-4 : JPY 7,000 / 20 ‘, JPY 7,000 / 40’
วันที่ 5 เป็นต้นไป: JPY 21,000 / 20 ‘. JPY 21,000 / 40’

Free Time พิเศษสำหรับประเทศญี่ปุ่นที่ HPS สามารถทำให้ได้

ในทุกๆเดือนเราส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ไปยังญี่ปุ่นจำนวนมากทำให้เรามีความสนิทสนมกับสายเรือ และเมื่อเราส่งไปยังท่าเรือหลัก (Tokyo • Yokohama • Nagoya • Osaka • Kobe)

เราสามารถทำ Free Time Demurrage ให้คุณได้มากถึง 21 วันสำหรับตู้สินค้าทั่วไป

บทสรุป

สำหรับการค้า การที่มีต้นทุนคงที่และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นเรื่องที่ดีโดยที่ทุกกระบวนการต้องเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งด้านสินค้า เอกสาร และด้านอื่นๆ แต่มันก็อาจจะดีกว่าถ้าเรามีระยะเวลา Free Time มากพอเพื่อแก้ไข ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น

ที่สำคัญ ระยะเวลาของ Free Time ขึ้นอยู่กับประเภทของคอนเทนเนอร์ ท่าเรือปลายทาง ตลอดจนสายเรือและforwarder

RELATED POSTS

บทความเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล และ เงื่อนไขการประกัน! เพื่อป้องกันความเสี่ยง ต่อความเสียหายของสินค้า ในระหว่างการขนส่ง เราจำเป็นต้องทราบประเภทของการประกันภัยทางทะเล | การขนส่งทางทะเล

บทความเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล และ เงื่อนไขการประกัน! เพื่อป้องกันความเสี่ยง ต่อความเสียหายของสินค้า ในระหว่างการขนส่ง เราจำเป็นต้องทราบประเภทของการประกันภัยทางทะเล