HPS Trade, a distribution agent
that accelerates business locally in Asia

MENUCLOSE

column

วิธีการส่งออกสินค้าทางเรือและกระบวนการการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้ (FCL)

วิธีการส่งออกสินค้าทางเรือและกระบวนการการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้ (FCL) | การขนส่งทางทะเล

เมื่อคุณต้องการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศโดยการจัดส่งทางเรือ คุณจะดำเนินการจัดส่งได้อย่างไร? คุณอาจมีประสบการณ์ในการส่งสินค้าปริมาณน้อยโดยการใช้บริการ courier service เช่น EMS หรือ DHL แต่ไม่มีโอกาสมากที่จะส่งสินค้าทางเรือในการขนส่งแบบรายบุคคล

เราจะอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการขนส่งสินค้าเมื่อต้องการส่งออกสินค้าทางเรือ โปรดตระหนักและให้ความสำคัญถึงคำอธิบายเกี่ยวกับการขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL)

วิดีโอการขนส่งสินค้าแบบ FCL – YouTube

1. ติดต่อกับผู้ให้บริการในการจองเรือเพื่อจัดส่งสินค้า

หากต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ คุณควรแจ้งผู้บริการขนส่งให้ทราบเกี่ยวกับการจอง โดยทั่วไปการจองเรือส่งสินค้านั้นควรได้รับการแจ้งผ่าน e-mail แต่ในกรณีฉุกเฉินเราสามารถรับคำขอจาก LINE หรือทางโทรศัพท์ได้ ซึ่งเราจะขอให้คุณส่งคำร้องผ่านอีเมล์เพื่อทำการบันทึกในภายหลัง [br num=”2″]

รายละเอียดที่ลูกค้าต้องแจ้งเพื่อให้บริษัททำการเปิด Booking
1. ชื่อและประเภทของสินค้า (สินค้าทั่วไป, สินค้าอันตราย, สินค้าควบคุมอุณหภูมิ)
2. สถานที่ขนถ่ายสินค้า
3. ประเทศปลายทาง
4. ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ (20 ฟุต, 40 ฟุต, 40 HC)
5. จำนวนตู้คอนเทนเนอร์
6. น้ำหนักสินค้า
7. วันที่และเวลา
8. บริษัทขนส่งที่ต้องการ
9. คำขอพิเศษอื่น ๆ

ตัวอย่างคำขอสำหรับการทำ Booking

1. สินค้า : อะไหล่รถยนต์
2. จุดปล่อยสินค้าขาออก : กรุงเทพฯ
3. จุดปล่อยสินค้าขาเข้า : Tokyo
4. ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ และ 5. จำนวน : 4×20’D , 2×40’HC
6. น้ำหนักสินค้า : ประมาณ 15 ตัน / ตู้คอนเทนเนอร์
7. กำหนดการ : วันที่เรือออกจากต้นทาง (ETD BKK) วันที่ 24 มี.ค.
8. ผู้ให้บริการ (สายเรือ) : TS Line
9. หมายเหตุ freetime ปลายทาง 21วัน [br num=”2″]

กรุณาเขียนรายละเอียดอย่างกระชับและติดต่อเราทางe-mail สำหรับตารางการเดินเรือโปรดติดต่อตัวแทนผู้ส่งสินค้าล่วงหน้า

2.การติดต่อประสานงานกับสายเรือ

จากข้อมูลที่ผู้จัดส่งสินค้าในการจองเรือ ตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจะส่งคำขอจองไปยังสายเดินเรือ ในกรณีนี้ พื้นที่บนเรือจึงมีความสำคัญมาก ถ้าไม่ใช่การจัดส่งที่เร่งด่วนอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับกรณีการจัดส่งด่วนและไม่มีพื้นที่บนเรือ

ความสำคัญของการจัดการพื้นที่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้
วิธีการหาผู้บริการรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3.การยืนยันการจองเรือ

หากตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสามารถจัดหาพื้นที่บนเรือได้ การจองดังกล่าวจะได้รับการยืนยันจากสายเดินเรือ สามารถตรวจสอบแบบฟอร์ม Booking Confirmation ที่ได้จากสายเรือ [br num=”2″]

Booking Confirmation จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
– ชื่อผู้ส่งออก
– ชื่อผู้รับสินค้า/ผู้ซื้อสินค้า
– ชื่อเรือ
– จำนวนและขนาดตู้คอนเทนเนอร์
– วันที่เรืออกจากท่าต้นทาง/วันที่เรือถึงท่าปลายทาง
– จุดปล่อยสินค้าขาออกและจุดปล่อยสินค้าขาเข้า
– วันที่ลากตู้
– วันรับคืนตู้วันสุดท้าย
– ชื่อสายเดินเรือ
– หมายเหตุอื่นๆ [br num=”2″]

เมื่อทางตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าได้รับใบ Booking Confirmation มาจากสายเรือแล้ว ทางตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจะนำรายละเอียดมาจัดทำ Booking Confirmation ของบริษัทเพื่อส่งให้กับลูกค้า ซึ่งพื้นที่ของเรือจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่อเราทำการออก Booking Confirmation สำเร็จ

4.จัดส่งเอกสารการจองอย่างเป็นทางการไปยังตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

เราใช้ขั้นตอนข้างต้นสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะเป็นกรณีการจองแบบเร่งด่วนและกรณีที่ไม่มีความแน่นอน แต่จะต้องขอหนังสือการจองอย่างเป็นทางการพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ [br num=”2″]

– Shipping Instruction (เรียกว่า “S.I”)
– บัญชีรายการซื้อขายราคาสินค้า (Invoice)
– บัญชีรายการบรรจุหีบห่อ(Packing List)

5. การเดินพิธีการศุลกากรและการจัดการรถบรรทุก

พิธีการศุลกากรขาออก

เมื่อส่งออกสินค้าทางเรือ การทำพิธีการศุลกากรขาออกจึงเป็นสิ่งจำเป็น ตัวแทนผู้จัดส่งสินค้าต้องเตรียมพิธีการศุลกากรไว้ล่วงหน้า เนื่องจากต้องได้รับใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารทางราชการบางอย่างจากรัฐบาลไทยซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ถ้าเราไม่จัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง สินค้าจะไม่สามารถส่งออกได้หรือสินค้าจะไม่ผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ปลายทาง

ในกรณีที่คุณส่งออกสินค้าเป็นครั้งแรกควรติดต่อตัวแทนผู้จัดส่งสินค้าก่อน ทางตัวแทนจะตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นสำหรับพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออกก่อนล่วงหน้า

การติดต่อประสานงานกับแผนกหัวลาก

นอกเหนือจากการจัดเตรียมพิธีการศุลกากร จะต้องมีรถหัวลากเพื่อนำตู้คอนเทนเนอร์ไปยังโรงงาน เราจะต้องจัดการวันและเวลาที่ปิดการรับคืนตู้คอนเทนเนอร์และเวลาในขนถ่ายสินค้าจริง

6. การจัดการตู้คอนเทนเนอร์เปล่า

ก่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจะมาถึงลูกค้าตามวันและเวลาที่กำหนด ทางตัวแทนผู้จัดส่งสินค้าจะจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์เปล่าออกจากคลังสินค้าก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขนถ่ายสินค้าในตอนเช้า ทางตัวแทนผู้จัดส่งสินค้าจะไปรับตู้คอนเทนเนอร์ในตอนเย็นล่วงหน้าหนึ่งวันและจะนำไปที่โรงงานของลูกค้าในเช้าวันรุ่งขึ้น

การจัดตู้คอนเทนเนอร์ในคลัง บางครั้งคุณภาพของตู้คอนเทนเนอร์อาจไม่ดี (มีหลุมบนหลังคา สกปรกหรือเกิดสนิม ฯลฯ ) หากมีการจัดสรรคอนเทนเนอร์ที่มีคุณภาพต่ำ ทางผู้ขับขี่รถบรรทุกจะปฏิเสธรับตู้และจะกลับไปต่อคิวเพื่อรับตู้คอนเทนเนอร์ใหม่อีกครั้ง[br num=”2″]

7. การขนถ่ายสินค้า

Trailer loading time

การเรียกเก็บค่าล่วงเวลาจะเกิดขึ้นหากการโหลดสินค้าใช้ระยะเวลานาน ระยะเวลาการโหลดฟรีคือประมาณ 2 -4 ชั่วโมง แต่ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเจ้าของรถแต่ละราย ซึ่งเราให้บริการฟรี 4 ชั่วโมงในการโหลดสินค้า

VGM (Verified Mass Mass)

VGM คือ การยืนยันปริมาณรวมของน้ำหนักทั้งหมดของสินค้าและสิ่งของทุกอย่างที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์ไปยังสายเดินเรือ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางตัวแทนขนส่งสินค้าทราบถึงน้ำหนักที่แท้จริงของสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

8. การจัดส่งสินค้าไปยัง Terminal

เราจะขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกสินค้าไปยังท่าเรือ

CY Cut (Cut off /Return /Closing)

เทอร์มินัลสำหรับการจัดส่งสินค้า เรียกว่า CY (Container Yard) ซึ่งเป็นลานที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์
มีวันและเวลาที่ปิดการรับคืนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเรียกว่า “CY Cut” สินค้าจะต้องมาถึงลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะทำการโหลดขึ้นบนเรือที่จองไว้ เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการขึ้นเครื่องบิน ซึ่ง CY Cut สามารถเรียกว่า “Cut off”, “Return” และ “Closing” ได้เช่นกัน

CY Cut สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ในบางกรณีพิเศษ แต่เราไม่สามารถรับประกันการขยายเวลาได้ทุกครั้ง บางครั้งอาจต้องใช้เวลานานในการโหลดสินค้าลงตู้คอนเทนเนอร์ และบางครั้งอาจเกิดปัญหาจราจรติดขัดในการส่งสินค้าไปยังท่าเรือ หากคุณพบปัญหานี้แล้ว จะเป็นการยากที่จะคืนสินค้าให้ตรงเวลา เพราะฉะนั้นต้องติดต่อทางตัวแทนผู้ให้บริการส่งสินค้าในการขยายเวลาคืนตู้

โปรดตระหนักและให้ความสำคัญหากตู้คอนเทนเนอร์มาถึงหลังวันและเวลาที่ปิดการรับคืนตู้โดยไม่แจ้งให้ตัวแทนส่งสินค้าทราบ จะทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ไม่สามารถทำการโหลดขึ้นเรือได้

9. เมื่อเรือส่งสินค้าออกจากท่าเรือ

เรือที่บรรทุกสินค้าจะออกจากท่าเรือของประเทศไทย

10. การออก B/L

หลังจากเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว เอกสาร B/L จะถูกออกโดยสายเดินเรือ โดยทั่วไปจะออกในวันถัดไปหลังจากวันที่เรือออกเดินทางหรือสองวันถัดมา หากคุณต้องการเอกสาร B/L อย่างเร่งด่วน โปรดแจ้งให้ทางตัวแทนผู้ส่งสินค้าทราบล่วงหน้า

บทบาทและการจัดการเอกสาร B/L ได้อธิบายไว้ในบทความนี้
ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (BILL OF LADING) คืออะไร สามารถอธิบายหน้าที่และขั้นตอนการทำงานได้ดังภาพต่อไปนี้

สรุป

นี่คือขั้นตอนการจองเรือขนส่งสินค้าสำหรับการส่งออกต่างประเทศ ตราบใดที่คุณเข้าใจกระบวนการส่งออก คุณจะสามารถเตรียมเอกสารและเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

RELATED POSTS

บทความเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล และ เงื่อนไขการประกัน! เพื่อป้องกันความเสี่ยง ต่อความเสียหายของสินค้า ในระหว่างการขนส่ง เราจำเป็นต้องทราบประเภทของการประกันภัยทางทะเล | การขนส่งทางทะเล

บทความเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล และ เงื่อนไขการประกัน! เพื่อป้องกันความเสี่ยง ต่อความเสียหายของสินค้า ในระหว่างการขนส่ง เราจำเป็นต้องทราบประเภทของการประกันภัยทางทะเล